Koers, grafieken, marktkapitalisatie en andere metrics voor Pollen (PLN) | CoinMarketCap (2024)

Koers, grafieken, marktkapitalisatie en andere metrics voor Pollen (PLN) | CoinMarketCap (1)

€0.005019

0.44%(1d)

Pollen naar EUR grafiek

Gegevens laden

Een ogenblik geduld, de kaartgegevens worden geladen

Toevoegen aan watchlist

Pollen statistieken

Marktkapitalisatie

0.00%

€483,862

#3300

Volume (24u)

7.72%

€173,519

#2051

Volume / Marktkapitalisatie (24u)

35.86%

Zelfgerapporteerde circulerende voorraad

96,402,407 PLN

48.20%

Totale voorraad

99,936,408 PLN

Max. aanbod

200,000,000 PLN

Volledig verwaterde marktkapitalisatie

€1,003,838

Officiële links

Sociale kanalen

Score·Gebaseerd op 2 institutionele beoordelingen

3.4

Netwerkinformatie

UCID

10677

PLN naar EUR converter

PLN

EUR

Koersontwikkeling

24u

Laag

€0.004963

Hoog

€0.005048

Hoogste koers aller tijden

Dec 27, 2021

(

3 years ago

)

€1.50

-99.66

%

Laagste koers aller tijden

Sep 13, 2023

(

10 months ago

)

€0.001998

+

151.23

%

Historische gegevens bekijken

Populariteit

In watchlists2,096x

4755th / 10.0K

Tags

Avalanche Ecosystem

Bezit u dit project?

Informatie over tokens bijwerken

Over Pollen

Wat is Pollen?

Pollen vertegenwoordigt een gedecentraliseerd platform dat ontworpen is om de handelservaring binnen het DeFi (Decentralized Finance) ecosysteem te verbeteren door traditionele handelsmechanismen te integreren met virtuele activahandel. Het biedt een unieke omgeving waar gebruikers virtuele portfolio's kunnen creëren en beheren, deelnemen aan competitieve competities en verschillende wedstrijden. Door deze activiteiten hebben deelnemers de mogelijkheid om reputatiepunten en beloningen in PLN-tokens te verdienen, wat een gemeenschapsgestuurde benadering van activahandel en -beheer bevordert.

Pollen pakt de uitdagingen aan waarmee bestuursmodellen in de DeFi-ruimte worden geconfronteerd, zoals hyperinflatie van token-economieën en geconcentreerde stemmacht, en introduceert het POLLEN-bestuursmodel. Dit model is ontworpen om deelname van de gemeenschap te stimuleren en zorgt voor een geleidelijke beweging richting decentralisatie. Dit wordt bereikt door te focussen op op verdienste gebaseerde beloningen voor het beheer van activapools en het creëren van een bestuursstructuur die actieve betrokkenheid van haar gemeenschapsleden aanmoedigt.

Het POLLEN-bestuursmodel is innovatief in zijn benadering om de token-economie van activapools te scheiden van bestuursfuncties. Het introduceert een systeem waarbij opbrengsten uit de activapool terugvloeien naar de gemeenschap, waardoor belangen worden afgestemd en de waarde van de token wordt ondersteund. Dit model bevordert een evenwichtige tokenemissiesnelheid, een duurzaam beloningssysteem en het doel om op termijn volledige decentralisatie te bereiken.

Verder incorporeert POLLEN geavanceerde stemmechanismen die de stemkracht van gebruikers herkennen en schalen op basis van hun reputatie en historische besluitvormingsprestaties binnen het systeem. Dit meritocratische validatiemodel effent de weg voor nieuwe delegatiemodellen, zoals Collectieve Delegatie. Dit model delegeert automatisch stemkracht aan de toppresteerders, vereenvoudigt het delegatieproces en moedigt passieve gebruikers aan om hun stemkracht toe te vertrouwen aan de meest verdienstelijke leden op basis van hun besluitvormingsgeschiedenis.

In essentie staan Pollen en zijn POLLEN-bestuursmodel voorop in het aanpakken van de inherente uitdagingen binnen het DeFi-ecosysteem, door een gestructureerde en gemeenschapsgerichte benadering te bieden voor virtuele activahandel en bestuur.

Hoe wordt Pollen beveiligd?

Het beveiligingsraamwerk van Pollen is veelzijdig en omvat zowel technologische als operationele maatregelen om zijn ecosysteem te beschermen. In de kern maakt Pollen gebruik van robuuste encryptietechnieken, een fundamenteel aspect van het beschermen van gegevens en transacties binnen de blockchainruimte. Deze encryptie zorgt ervoor dat gevoelige informatie veilig gecodeerd is, waardoor onbevoegde toegang wordt voorkomen en de integriteit van gebruikersgegevens behouden blijft.

Naast encryptie heeft Pollen verschillende tegenmaatregelen tegen hacking geïmplementeerd. Deze tegenmaatregelen zijn ontworpen om potentiële cyberdreigingen te detecteren, te ontmoedigen en te verdedigen, waardoor de veerkracht van het platform tegen aanvallen wordt gewaarborgd. De beveiligingsinfrastructuur wordt continu bijgewerkt om opkomende kwetsbaarheden en bedreigingen aan te pakken, wat een proactieve benadering van cybersecurity weerspiegelt.

Voor gebruikers die op zoek zijn naar een extra beveiligingslaag, ondersteunt Pollen de integratie met bepaalde hardware wallets. Deze apparaten bieden verbeterde beveiliging door de privésleutels van gebruikers op te slaan in een beveiligd hardwareapparaat, waardoor het vrijwel onmogelijk is voor hackers om de sleutels online te bereiken. Deze optie biedt gebruikers gemoedsrust, wetende dat hun activa beschermd zijn door zowel de beveiligingsmaatregelen van Pollen als de aanvullende hardware-gebaseerde beveiliging.

Het bestuursmodel van Pollen draagt verder bij aan zijn veiligheid en stabiliteit. Door zich te richten op gemeenschapsparticipatie en decentralisatie, vermindert Pollen het risico op geconcentreerde macht en mogelijke manipulatie. Het bestuursmodel moedigt actieve betrokkenheid aan en beloont positieve deelname, waardoor een veiliger en rechtvaardiger ecosysteem ontstaat.

Het op verdiensten gebaseerde beloningssysteem binnen het bestuursmodel van Pollen zorgt ervoor dat degenen die positief bijdragen aan het platform worden erkend en beloond. Dit systeem stimuleert niet alleen constructieve deelname, maar zorgt er ook voor dat de belangen van de gemeenschap overeenkomen met de langetermijnveiligheid en het succes van het platform.

Samengevat wordt de beveiliging van Pollen bereikt door een combinatie van geavanceerde encryptie, tegenmaatregelen tegen hacking, ondersteuning voor hardware wallets en een bestuursmodel dat gemeenschapsbetrokkenheid en op verdiensten gebaseerde beloningen promoot. Deze elementen werken samen om een veilig en veerkrachtig ecosysteem voor gebruikers te creëren.

Hoe zal Pollen gebruikt worden?

Pollen dient als een veelzijdige tool binnen het DeFi en bredere cryptocurrency-ecosysteem, met een verscheidenheid aan toepassingen die handelaren, strategen en deelnemers aan gedecentraliseerde financiën ten goede komen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor handel, waardoor gebruikers kunnen deelnemen aan het kopen en verkopen van activa binnen het ecosysteem. Meer dan alleen handel, is Pollen instrumenteel in het hosten van competities, en biedt het een competitief platform voor gebruikers om hun handelsstrategieën tegen anderen te testen en te verfijnen. Dit competitieve aspect dient niet alleen voor vermaak, maar ook als een middel voor gebruikers om beloningen te verdienen en hun reputatie binnen de gemeenschap op te bouwen.

Bovendien wordt Pollen gebruikt voor marktvoorspellingsdoeleinden, waardoor deelnemers marktbewegingen en trends kunnen voorspellen. Deze voorspellende functie wordt ondersteund door een virtueel platform waar gebruikers handelsstrategieën kunnen simuleren zonder financieel risico, wat verder experimenten en leren aanmoedigt.

De bruikbaarheid van Pollen strekt zich uit tot het domein van datakrediet aankopen, waar het fungeert als een ruilmiddel binnen zijn netwerk. Het wordt ook gebruikt voor compensatie, waarbij deelnemers worden beloond voor hun bijdragen aan het netwerk, of dat nu door handel, strategieontwikkeling of andere vormen van betrokkenheid is.

Als een DeFi vermogensbeheertool speelt Pollen een cruciale rol in het bestuur van zijn ecosysteem. Het POLLEN-bestuursmodel is ontworpen om veelvoorkomende uitdagingen in DeFi-bestuur, zoals hyperinflatie en geconcentreerde stemkracht, aan te pakken door decentralisatie en gemeenschapscontrole te bevorderen. Door op verdiensten gebaseerde beloningen voor het beheer van activapools en een bestuursmodel dat opbrengsten terug in de gemeenschap recyclet, stimuleert Pollen positieve deelname en stemt het de belangen van alle belanghebbenden op elkaar af.

De POLLEN-mechanismen werken verder uit op zijn bestuursmogelijkheden, met de introductie van een besluitvormingsprotocol dat uitkomsten optimaliseert op basis van de behoeften en motivaties van de gemeenschap. Dit omvat innovatieve stemmechanismen en het Collectieve Delegatiemodel, dat automatisch stemkracht delegeert aan de meest effectieve besluitvormers, en zorgt ervoor dat bestuursmacht wordt verdiend door verdienste en deelname.

Samengevat wordt Pollen ingezet voor een spectrum van toepassingen, van handel en competities tot bestuur en vermogensbeheer, ondersteund door een toewijding aan gemeenschapsparticipatie, decentralisatie en duurzame groei.

Wat zijn de belangrijke gebeurtenissen geweest voor Pollen?

Pollen heeft zijn aanwezigheid in het landschap van gedecentraliseerde financiën (DeFi) gemarkeerd door een reeks significante ontwikkelingen en strategische initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van zijn ecosysteem en gebruikersbetrokkenheid. Een cruciaal aspect van Pollen's reis omvat de integratie en actieve aanmoediging van gemeenschapsparticipatie. Deze benadering staat centraal in de ethos van Pollen, door het benutten van collectieve besluitvorming en governance mechanismen om een participatieve token economie te bevorderen. De lancering van de Pollen-app valt op als een opmerkelijke mijlpaal, die gebruikers een gestroomlijnde interface biedt om te interageren met Pollen's aanbod en deel te nemen aan zijn gedecentraliseerde vermogensbeheersuite.

Verder uitbreidend op zijn ecosysteem, introduceerde Pollen Pollen Virtual en Pollen Tournaments, initiatieven ontworpen om de gemeenschap op innovatieve en interactieve manieren te betrekken. Deze platformen bieden gebruikers niet alleen nieuwe manieren om te engageren met het Pollen ecosysteem, maar dragen ook bij aan de algehele levendigheid en dynamiek van de gemeenschap.

Vooruitkijkend heeft Pollen een ambitieuze routekaart geschetst die de introductie van nieuwe productlijnen en functies omvat. Deze routekaart signaleert Pollen's toewijding aan continue verbetering en innovatie, met als doel de evoluerende behoeften van zijn gebruikers en de bredere DeFi ruimte aan te pakken.

Pollen's governance model, POLLEN, adresseert verschillende uitdagingen binnen het DeFi ecosysteem, zoals hyperinflatie en geconcentreerde stemmacht. Door zich te concentreren op incentives voor gemeenschapsparticipatie en processen die decentralisatie bevorderen, streeft Pollen ernaar een meer gebalanceerde en inclusieve governance structuur te creëren. Het POLLEN model benadrukt op verdienste gebaseerde beloningen voor het beheer van activapools en benut de opbrengst uit activapools om het governance model te ondersteunen, waardoor belangen worden afgestemd en de waarde van de token wordt ondersteund.

Samenvattend weerspiegelen de sleutelgebeurtenissen en strategische initiatieven van Pollen zijn toewijding aan het bevorderen van een robuust en participatief DeFi ecosysteem. Door continue innovatie en een focus op gemeenschapsbetrokkenheid, is Pollen goed gepositioneerd om significant bij te dragen aan het DeFi landschap. Zoals bij elke investering in cryptocurrencies, is het belangrijk om grondig onderzoek te doen om de risico's en kansen te begrijpen.

Koers, grafieken, marktkapitalisatie en andere metrics voor Pollen (PLN) | CoinMarketCap (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 6182

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.